ارزیابی سایتهای کلیکی در دسامبر

♥♥♥سایتهای پیشنهادی♥♥♥

1.Clixunivers [جزییات]

clixunivers

2.Buxxter [جزییات]

buxxter

3.Aticlix[جزییات]

aticlix

4. Aticlixer [جزییات]atic

5. Trustclix

trustclix

6. difbux

difbux

7.dixned

dixned

 

سایت های guruclix – clixunion بیش از 2 هفته ست پرداختی نداره،اسکم شدند.

گروه ایندکس : indexclix – fingersclix – ads4pro – swingbtc تا اطلاع ثانوی سرمایه گذاری نکنید.