swingbtc

swingBtc | پر سودترین و با ارزش ترین سایت کلیکی

سایت swingbtc چهارمین سایت از گروه indexclix است که در ۹ سپتامبر امسال شروع به کار کرده است. Swingbtc با اعتبار بالای ادمینش تنها در ۳۵ روز توانسته ۲۶۵۰۰ نفر را جذب کند که آمار بسیار فوق العاده ای است.