ایزی ترید-قسمت دوم – نقد و بررسی پروژه 30 میلیونی

معرفی ایزی ترید-قسمت دوم-نقد و بررسی پروژه 30 میلیونی خیلی ها پیش خودشون فکر میکنند اهداف من از این پست ها چیست؟! در جواب این افراد باید بگم که اهداف بنده از این پست ها عبارتند از: بیدار کردن افرادی است که هر شب خواب ماشین پورشه و زندگی آنچنانی در نیاوران و… را می…